• Log in

banner-about_the_foundation.jpg (banner-about_the_foundation.jpg)

Ажлын төлөвлөгөө

Dankook сургуулийн солонгос хэлний сургалтын төв нь дараах ажлыг хэрэгжүүлж байна.

   (1) Сурагчдын аюулгүй байдлыг хангах болон ар гэртэйн холбоотой байх
   (2) Хичээлийн үр ашгыг нэмэгдүүлэх болон хичээлд хэрэгтэй орчин бүхий ангиар хангана
   (3) Их сургуульд орох боломж 100% 
  


 

Address : #29, Anseo-dong, Cheonan-si, 330-714, Korea Tel : +82-41-550-1766,1767,1768 FAX : +82-41-550-1769 Email : dankook@hotmail.com
www.dankook.com © 2010. KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER, DANKOOK UNIVERSITY, KOREA , All rights rserved.