• Log in

banner-about_the_foundation.jpg (banner-about_the_foundation.jpg)

Сургалт ба бүртгэлийн хугацаа

улирал

сургалтын хугацаа

бүртгэл дуусах хугацаа

бусад

хавар

зун

намар

өвөл


2015.03.02~2015.05.08

2015.05.18~2015.07.24 

2015.09.01~2015.11.06 

2015.11.16~2016.01.22

2015.01.15

2015.04.01

2015.07.15

2015.10.01

богино хугацаагаар виз олгогддог орны гадаад паспорт эзэмшдэг хүн хичээл эхлэхээс 1сарын өмнө бүртгүүлнэ үү

Address : #29, Anseo-dong, Cheonan-si, 330-714, Korea Tel : +82-41-550-1766,1767,1768 FAX : +82-41-550-1769 Email : dankook@hotmail.com
www.dankook.com © 2010. KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER, DANKOOK UNIVERSITY, KOREA , All rights rserved.