• Log in

banner-about_the_foundation.jpg (banner-about_the_foundation.jpg)

Бакалаврын сургалтанд гадаадын оюутан элсэн суралцах танилцуулга

(1) Чүгчон салбар

харьяалал

их сургууль

анги

тэтгэлэг

Хүмүүнлэг нийгэмийн сургууль

3,400,000вон нэг улирал

Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

Хууль эрх зүй 

Нийгэм шинжлэх ухаан

Бизнес, эдийн засаг

 

солонгос хэл уран зохиол, хятад хэл соёл судлал, япон хэл судлал, англи хэл судлал, түүх судлал

эрх зүй

гадаад харилцаа улс төр, засаг захиргаа, хот төлөвлөлт ба үл хөдлөх хөрөнгө, сэтгүүл зүй

 

 

эдийн засаг, гадаад худалдаа, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, бизнес мэдээлэл технолги

 

 

нэг улирал
1,700,000вон

Байгаль

4,100,000вон нэг улирал

Байгаль шинжлэх ухаан

хими, хүнс хоол тэжээл, молекул биологи, хэрэглээний физик, статистик  мэдээлэл

нэг улирал
2,050,000вон

Инженер

4,500,000вон нэг улирал

Инженер

Барилга

 

электрон ба цахилгаан инженер, молекул биологикомпьютерийн шинжлэх ухаан инженер, иргэний болон байгаль орчны инженер, механик инженерийнимийн инженер

 

нэг улирал
2,250,000вон


Урлага

4,700,000вон нэг улирал

Дүрслэх урлага

хөгжим

барилгын анги, барилгын инженер, вааран эдлэл үйлдвэрлэл, загвар бүтээгдэхүүн зураг төсөл, бүжиг судлал


дуурь, х
өгжмийн зохиолч, солонгосын уламжлалт хөгжим

 

 

 

нэг улирал
2,350,000вон

магистр

магистр

ханз судлал, тусгай боловсролын анги, математикын багш, биеийн тамирын багш, Багш

 

개별입학불가

 улирал бүр гадаад оюутанд 50% ийн тэтгэлэг олгогдон

(2) 천안캠퍼스

харьяалал

их сургууль

анги

тэтгэлэг

Хүмүүнлэг нийгэмийн сургууль

3,400,000вон нэг улирал

Хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан

Хууль эрх зүй 

Бизнес, эдийн засаг

солонгос хэл уран зохиол, хятад хэл, япон хэл, монгол судлал, ойрхи дорнод судлал, герман хэл, Франц хэлиспани хэл, орос хэл 

засаг захиргаа, хууль, нийгмийн халамж, хууль зүйн захиргаа

эдийн засаг, гадаад худалдаа, байгаль орчин ба нөөцийн эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, бизнес мэдээлэл технолги

 

1,700,000вон нэг улирал

Байгаль

4,100,000 вон нэг улирал

 шинжлэх ухаан

био-нөөцийн шинжлэх ухаан 

хэрэглээний математик, электрон физик

Хими, био шинжлэх ухаан, бичилорганизм, нано био шинжлэх ухаан

 

2,050,000воннэг улирал

Инженер

4,500,000 вон нэг улирал

Инженер

хүнсний биотехнологи, мал нөөцийн шинжлэх ухаан, байгаль орчин цэцэрлэгжүүлэлт, ой судлал, материал судлал ба инженер, хэрэглээний химишинжлэх ухаан, хүнсний инженер, аж үйлдвэрийн инженер

эрчим хүчний инженер, компьютерийн шинжлэх ухаан, мультимедиа инженер, цахилгааны инженер

 

2,250,000вон нэг улирал

Урлага

4,700,000 вон нэг улирал

Соёл урлаг

visual designer, гар урлал, дорнын урлаг соёл судлал, өрнөдийн урлаг соёл судлал, уран зохиол, хөгжим амьдралынхөгжим, уран баримал, Хөгжмийн зэмсэг судлал

2,350,000 вон нэг улирал

Биеийн тамир

4,200,000вон нэг улирал

Биеийн тамирын дээд

Биеийн тамир , Биеийн тамир эрүүл тэнд, Спортын менежмент, Taekwondo

 

 

2,100,000вон нэг улирал

эрүүл мэнд

эрүүл мэнд
Ангаах ухаан
, сувилагч

 

개별입학불가

шүдний эмч

шүдний эмч
ш
үдний эмч

개별입학불가

улирал бүр гадаад оюутанд 50% ийн тэтгэлэг олгогдон

Address : #29, Anseo-dong, Cheonan-si, 330-714, Korea Tel : +82-41-550-1766,1767,1768 FAX : +82-41-550-1769 Email : dankook@hotmail.com
www.dankook.com © 2010. KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER, DANKOOK UNIVERSITY, KOREA , All rights rserved.