• Log in

banner-about_the_foundation.jpg (banner-about_the_foundation.jpg)

Солонгос хэлний сургалтын төв

Манай сургалтын төв нь солонгос хэл болон солонгосын соёлын тухай танилцуулж заах болно. Тав тухтай орчинд суралцах боломжыг олгож байгаа. Чадварлаг багшаар бүрдсэн болно.


                              
                                      Солонгос хэлний сургалтын төвийн хамт олон

Address : #29, Anseo-dong, Cheonan-si, 330-714, Korea Tel : +82-41-550-1766,1767,1768 FAX : +82-41-550-1769 Email : dankook@hotmail.com
www.dankook.com © 2010. KOREAN LANGUAGE EDUCATION CENTER, DANKOOK UNIVERSITY, KOREA , All rights rserved.